Cảng biển: 
Cảng biển Cần Thơ
BẾN CẢNG TOTAL GAS CẦN THƠ - CẢNG BIỂN CẦN THƠ
1. Thông tin cơ bản:  
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty TNHH MTV total gas Cần Thơ
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
- Số điện thoại liên hệ 0292 3 883154
- Vị trí bến cảng Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng hàng lỏng (xăng dầu, khí hóa lỏng, dầu thực vật…)
- Diện tích bến cảng (ha) 5
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 100.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
2. Thông số kỹ thuật:  
- Cầu cảng số 1  
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 1.500
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 106

 

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22842211
    • Online: 155