Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT 1759/CHHVN-ATANHH 12/05/2023 Thông báo
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển lao động hợp đồng của Cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam năm 2023 985/TB-CHHVN 16/03/2023 Thông báo
Công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 1635/QĐ-CHHVN 18/11/2022 Quyết định Công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ...
THÔNG BÁO về việc tuyển dụng lao động hợp đồng của Cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam 652/TB-CHHVN 23/02/2023 Thông báo
Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải 26/2022/TT-BGTVT 20/10/2022 Thông tư
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2022 10/QĐ-BGTVT 09/01/2023 Quyết định
Nghiên cứu giải pháp quản lý giá dịch vụ cảng biển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Dự thảo 09/01/2023 Dự thảo văn bản
Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu 4766/CHHVN-KHCNMT 22/12/2022 Công văn điều hành
Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 4767/CHHVN-KHCNMT 22/12/2022 Công văn điều hành
CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ QUỐC GIA THÀNH VIÊN A32/10 01/10/2021 Khác CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ QUỐC GIA THÀNH VIÊNBáo cáo về việc Thực hiện Chương...

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 17338121
    • Online: 85