Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự thi Vòng I và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam 05/TB-HĐTDCC 28/11/2023 Thông báo
Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 1398/QĐ-BGTVT 02/11/2023 Quyết định
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản 4949/TB-CHHVN 14/11/2023 Thông báo
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải 74/2023/NĐ-CP 11/10/2023 Nghị định
Tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Hàng hải Việt Nam 4449/TB-CHHVN 16/10/2023 Thông báo
Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu 4367/CHHVN-KHCNMT 11/10/2023 Công văn điều hành
Cấp phép vận tải nội địa khí hóa lỏng cho tàu Lady Valencia 4223/CHHVN-VTDVHH 02/10/2023 Khác
Thông báo của ĐSQ Cộng hòa Panama tại Hà Nội EPVN-No.139/2023 29/08/2023 Thông báo
(Dự thảo) Thông tư thay thế Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ tàu lai dắt tại cảng biển Việt Nam Dự thảo 14/08/2023 Thông tư
Giới thiệu, đề cử tham gia Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2023 3205/CHHVN-KHCNMT 01/08/2023 Công văn điều hành

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 19577361
    • Online: 339