STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
1 Chấp thuận khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ, nhận chìm ở biển Lĩnh vực khác 2
2 Công bố khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét trên bờ Lĩnh vực khác 2
3 Chấp thuận đề xuất thực hiện nạo vét đường thủy nội địa địa phương Lĩnh vực khác 2
4 Chấp thuận đề xuất thực hiện nạo vét luồng hàng hải, đường thủy nội địa quốc gia Lĩnh vực khác 2
5 Công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình
6 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đổi với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
7 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
8 Tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền Một phần
9 Tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền Một phần
10 Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển Toàn trình
11 Xóa đăng ký Đăng ký tàu biển Toàn trình
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển Toàn trình
13 Đăng ký tàu biển loại nhỏ Đăng ký tàu biển Toàn trình
14 Đăng ký tàu biển đang đóng Đăng ký tàu biển Toàn trình
15 Cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam Đăng ký tàu biển 2

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22829309
    • Online: 163