Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 154/2020 59/2024/NĐ-CP 01/06/2024 Nghị định
Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam; khung giá, giá dịch vụ tại cảng biển 12/2024/TT-BGTVT, 814/QĐ-BGTVT, 809/QĐ-BGTVT, 811/QĐ-BGTVT, 810/QĐ-BGTVT Thông tư
Thông tư ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam 39/2023/TT-BGTVT 25/12/2023 Thông tư
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải 74/2023/NĐ-CP 11/10/2023 Nghị định
(Dự thảo) Thông tư thay thế Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ Giao thông vận tải ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ tàu lai dắt tại cảng biển Việt Nam Dự thảo 14/08/2023 Thông tư
Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải 26/2022/TT-BGTVT 20/10/2022 Thông tư
Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải 69/2022/NĐ-CP 23/09/2022 Nghị định
Thông tư 18/2022/TT-BGTVT về việc hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 18/2022/TT-BGTVT 20/07/2022 Thông tư
Nghị định về Quy chế làm việc của Chính phủ 39/2022/NĐ-CP 18/06/2022 Nghị định
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải 08/2022/TT-BGTVT 16/06/2022 Thông tư

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22860544
    • Online: 394