STT Tên doanh nghiệp Khu vực quản lýsort descending Phân loại Tải niêm yết giá
1 Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản đại dương Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
2 Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
3 Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
4 Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
5 Công ty TNHH Cảng quốc tế Nghi Sơn Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
6 Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải Thiên Nam Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển PDF icon NIEM YET GIA 2023 - Cty tNHH Hàng hải THIEN NAM.PDF
7 Công ty Cổ phần cảng Nam Đình Vũ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển PDF icon Nam Đình Vũ - 2023.pdf
8 Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon cảng hóa chất Hyosung vina - 2020.pdf, PDF icon Cảng hóa chất Hyosung vina 2020 - qđ.pdf
9 Công ty TNHH cảng quốc tế Namas An Thới Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon Cảng An Thới 2023.pdf, PDF icon Cảng An Thới 2023 nội địa.pdf
10 Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
11 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon VIP green 2023.pdf, PDF icon VIP green 2023 nội địa.pdf
12 Công ty Cổ phần Cảng xanh VIP (VIP Greenport) Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển PDF icon VIP green 2023.pdf, PDF icon VIP green 2023 nội địa.pdf
13 Cảng biển chuyên dùng Vissai (Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam) Cảng vụ Hàng hải Nghệ An Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển PDF icon Cảng Xi Măng Soong Lam 2023.pdf
14 Công ty TNHH MTV dầu khí Hải Linh Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon Cty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh-2023.pdf
15 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh Cảng vụ Hàng hải Nha Trang Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon cam ranh 2013.pdf, PDF icon QĐ cam ranh 2023.pdf

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 22829843
    • Online: 131