STT Tên doanh nghiệp Khu vực quản lý Phân loạisort descending Tải niêm yết giá
16 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh Cảng vụ Hàng hải Nha Trang Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển PDF icon cam ranh 2013.pdf, PDF icon QĐ cam ranh 2023.pdf
17 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
18 Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
19 Cảng Hòa Phát (Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất) Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển PDF icon 2020-Cảng Hòa Phát.pdf
20 Cảng Trà Nóc (Cần Thơ) (Công ty Lương thực Sông Hậu) Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon Cảng Trà Nóc 2023.pdf
21 Công ty TNHH MTV Cảng Vĩnh Hưng Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon Cảng Vĩnh Hưng 2023.pdf
22 CÔNG TY KHO VẬN & CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển PDF icon vinacomin 2023.pdf
23 Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Vinacomin Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon vinacomin 2023.pdf
24 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển PDF icon Cảng Đình Vũ 2023.pdf
25 Coongty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
26 Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang Cảng vụ Hàng hải Nha Trang Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển PDF icon Cty CP Ana Marina Nha Trang 2023.pdf
27 Công ty TNHH Đại Sơn Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển PDF icon Cty TNHH Đại Sơn - 2023.pdf
28 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực V Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ Giá dịch vụ hoa tiêu PDF icon 1413.CHHVN-VTDVHH.signed.pdf
29 Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu Giá dịch vụ hoa tiêu PDF icon 17.pdf, PDF icon 18.pdf
30 Công ty TNHH LDDV Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT) Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 21972487
    • Online: 257