05/07/2023

Nhóm công tác giữa kỳ về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu (ISWG-GHG 15) đã họp trước Ủy ban bảo vệ môi trường biển (MEPC 80).

Dự thảo Chiến lược GHG 2023 sửa đổi của IMO

Nhóm tiếp tục xem xét và phát triển văn bản cho dự thảo Chiến lược GHG 2023 sửa đổi của IMO.

MEPC được mời xem xét và giải quyết văn bản dự thảo, đặc biệt là các dấu ngoặc vuông trong chiến lược GHG 2023 sửa đổi, để hoàn thiện.  

Các biện pháp trung và dài hạn (kinh tế và kỹ thuật)

Nhóm đã hoàn thành công việc mô tả rổ biện pháp, bao gồm yếu tố kỹ thuật và yếu tố kinh tế. (Đây được xác định là "Giai đoạn II" của kế hoạch hoạt động , cụ thể là Đánh giá và lựa chọn (các) biện pháp để phát triển hơn nữa.)

Trong các cuộc thảo luận, tất cả các phái đoàn phát biểu đều ủng hộ việc phát triển hơn nữa tiêu chuẩn nhiên liệu/năng lượng dựa trên mục tiêu như là yếu tố kỹ thuật bắt buộc phải giảm dần cường độ GHG của nhiên liệu hàng hải, như một phần của nhóm các biện pháp

Phiên họp MEPC 76 đã thông qua một kế hoạch làm việc  về cách thức cụ thể để đạt được tiến bộ với các biện pháp trung và dài hạn được đề xuất, bao gồm các biện pháp khuyến khích việc chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu ít và không có carbon để đạt được quá trình khử cacbon của quốc tế. Đang chuyển hàng. Đọc thêm về  các biện pháp trung và dài hạn ở đây bao gồm các tờ thông tin về các biện pháp được đề xuất.

Hướng dẫn về cường độ GHG trong vòng đời của nhiên liệu hàng hải (Hướng dẫn LCA)

Nhóm đã hoàn thiện các hướng dẫn về cường độ GHG trong vòng đời của nhiên liệu hàng hải (hướng dẫn LCA), cùng với dự thảo nghị quyết MEPC, để trình MEPC thông qua. 

Phạm vi của hướng dẫn là đề cập đến các chủ đề/khía cạnh cường độ và tính bền vững của khí nhà kính (GHG) và cường độ của khí nhà kính (GHG), liên quan đến nhiên liệu biển/ chất mang năng lượng (ví dụ như điện cho năng lượng trên bờ) được sử dụng để đẩy tàu và phát điện trên tàu. Các khí nhà kính có liên quan bao gồm carbon dioxide (CO2), metan (CH4) và oxit nitơ (N2O).

Công việc tiếp theo trên khuôn khổ LCA

Nhóm đã mời MEPC tán thành các khuyến nghị của Nhóm về công việc tiếp theo trong khuôn khổ LCA, bao gồm: thành lập một nhóm trao đổi thư từ; đề nghị Ban Thư ký IMO tổ chức Hội thảo chuyên gia về cường độ GHG trong vòng đời của nhiên liệu hàng hải; và yêu cầu Ban thư ký IMO thực hiện đánh giá các thông lệ hiện có về các khía cạnh/chứng nhận bền vững và các vấn đề xác minh của bên thứ ba.

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22161602
    • Online: 81