STT Nội dung Phân loại Ngày cập nhật
1 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 19/12/2023
2 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 19/12/2023
3 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 19/12/2023
4 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
5 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
6 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
7 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
8 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 25/08/2023
9 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 17/04/2023
10 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 17/04/2023
11 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2023 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 17/04/2023
12 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/03/2023
13 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/03/2023
14 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/03/2023
15 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 01/11/2022

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21972454
    • Online: 243