STT Nội dung Phân loại Ngày cập nhật
16 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/08/2022
17 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 09/08/2022
18 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 09/08/2022
19 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 09/08/2022
20 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 09/08/2022
21 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 09/08/2022
22 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 09/08/2022
23 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2022 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 09/08/2022
24 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
25 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
26 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
27 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
28 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
29 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
30 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22160821
    • Online: 51