Dự án được Bộ KHĐT và Bộ TC thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn tại văn bản số 7888/BC-BKHĐT ngày 06/11/2018 và văn bản số 9046/BTC-TCDN ngày 30/7/2018. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 127/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2019. Dự án do Cục HHVN được giao làm Chủ đầu tư, nội dung và quy mô đầu tư dự án như sau:
+ Mục tiêu: Đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân, phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải trên các tuyến luồng; Nâng cao năng lực quản lý kết cấu hạ tầng hàng hải như luồng tuyến, phao tiêu, báo hiệu hàng hải, đáp ứng tốc độ phát triển của giao thông hàng hải, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hành trình và nhằm đáp ứng cơ sở vật chất cho công nhân, bảo quản trang thiết bị, vật tư phục vụ quản lý luồng, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

+ Quy mô đầu tư:

• Trạm quản lý luồng hàng hải Lạch Huyện (đoạn luồng hàng hải Lạch Huyện - luồng hàng hải Hải Phòng): Nhà làm việc diện tích xây dựng khoảng 120m2, nhà kho diện tích xây dựng khoảng 50m2; Các hạng mục phụ trợ: sân, cổng, tường rào, sân đường nội bộ, bể nước hoàn chỉnh theo quy định; Trang, thiết bị làm việc, sinh hoạt. Diện tích sử dụng đất của trạm khoảng 1000m2.

• Trạm quản lý luồng hàng hải Đồng Bài (đoạn luồng hàng hải Hà Nam – luồng hàng hải Hải Phòng): Nhà làm việc diện tích xây dựng khoảng 120m2, nhà kho diện tích xây dựng khoảng 50m2; Cầu cập tàu phục vụ neo cập phương tiện thủy phục vụ quản lý vận hành luồng; Các hạng mục phụ trợ: sân, cổng, tường rào, sân đường nội bộ, bể nước hoàn chỉnh theo quy định. Trang, thiết bị làm việc, sinh hoạt. Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 1000m2.

• Trạm quản lý luồng hàng hải Dung Quất (luồng hàng hải Dung Quất): Xây dựng nhà trạm, diện tích xây dựng khoảng 150m2, bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ, nhà kho và các hạng mục phụ trợ khác; Xây dựng sân đường nội bộ, cổng tường rào đảm bảo an ninh, an toàn cho công nhân và tài sản của trạm; Cầu cập tàu phục vụ neo cập phương tiện thủy phục vụ quản lý vận hành luồng; Trang, thiết bị làm việc, sinh hoạt; Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 4.400m2.

• Trạm quản lý luồng hàng hải Lý Nhơn (luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước): Thực hiện san lấp khu đất quanh nhà trạm; Xây dựng nhà trạm, diện tích khoảng 275m2, bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ, nhà kho,…; Xây dựng sân đường nội bộ; Xây dựng tường rào xung quanh khu đất của trạm; Trang, thiết bị làm việc, sinh hoạt; Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 5.502m2.

• Trạm quản lý luồng hàng hải Gò Găng (tuyến luồng hàng hải Sông Dinh): Thực hiện san lấp khu đất quanh nhà trạm; Xây dựng nhà trạm, diện tích khoảng 275m2, bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ, nhà kho,…; Xây dựng sân đường nội bộ; Xây dựng tường rào xung quanh khu đất của trạm; Trang, thiết bị làm việc, sinh hoạt; Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 6.000m2.

• Trạm quản lý luồng hàng hải Đồng Nai (luồng hàng hải Đồng Nai): Thực hiện san lấp khu đất quanh nhà trạm; Xây dựng nhà trạm, diện tích khoảng 275m2, bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ, nhà kho,…; Xây dựng sân đường nội bộ; Xây dựng tường rào xung quanh khu đất của trạm; Trang, thiết bị làm việc, sinh hoạt; Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 6.807m2.

• Trạm quản lý luồng hàng hải Đồng Tranh (luồng hàng hải Đồng Tranh): Thực hiện san lấp khu đất quanh nhà trạm; Xây dựng nhà trạm, diện tích khoảng 275m2, bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ, nhà kho,…; Đầu tư trang thiết bị làm việc (máy tính, máy thông tin, …) và các trang thiết bị phục vụ đời sống; Xây dựng sân đường nội bộ; Xây dựng tường rào xung quanh khu đất của trạm; Trang, thiết bị làm việc, sinh hoạt; Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 6.000m2.

• Trạm quản lý luồng hàng hải Ba Ngòi (luồng hàng hải Ba Ngòi): Thực hiện san lấp khu đất quanh nhà trạm; Xây dựng nhà trạm, diện tích khoảng 300m2, bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ, nhà kho,…; Xây dựng sân đường nội bộ; Xây dựng tường rào xung quanh khu đất của trạm; Trang, thiết bị làm việc, sinh hoạt; Diện tích đất sử dụng của trạm khoảng 3.196m2.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2019÷2021.
- Tình hình thực hiện dự án: Cục HHVN đang tổ chức lập đề cương, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư để thẩm định, phê duyệt và lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án.
- Kế hoạch thực hiện năm 2019:
+ Tháng 3 năm 2019: rà soát, lựa chọn đơn vị quản lý dự án báo cáo Bộ GTVT xem xét chấp thuận.
+ Hoàn thành các thủ tục về đất đai với địa phương nơi xây dựng các trạm quản lý luồng.
+ Tổ chức lập dự án đầu tư, trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt.
+ Triển khai công tác lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21971988
    • Online: 181