Báo cáo phối hợp giữa IMO và WHO về phòng chống dịch Covid19

Công bố khuyên cáo của IMO và WHO về phòng chống đại dịch Covid-19

Hướng dẫn liên quan cấp chứng chỉ thuyền viên và người làm việc trên tàu cá

Khuyến nghị liên quan đến cấp chứng chỉ thuyền viên và người làm trên tàu cá

Tính toàn diện của chuỗi cung ứng toàn cầu khi có đại dịch Covid-19

Khuyến nghị của liên kết giữa IMO-WCO trong đại dịch liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Xem xét các đánh giá quản lý Covid-19 khi ở trên tàu

Khuyến nghị liên quan khi ổ dịch trên tàu

Hướng dẫn cho người khai thác tàu để bảo vệ sức khỏe cho thuyền viên vì Covid-19

Khuyến nghị liên quan đến người khai thác tàu để bảo vệ thuyền viên vì Covid-19

Tài liệu cập nhật về khuyến cáo của WHO đối với lĩnh vực hàng hải đối phó với đại dịch COVID-19

Các khuyến nghị của WHO  về chống đại dịch COVID-19 liên quan đến lĩnh vực hàng hải.

TÀI LIỆU KHUYẾN NGHỊ VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

TÀI LIỆU KHUYẾN NGHỊ VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22160754
    • Online: 123