Công ước quốc tế về ngăn ngừa những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn hành hải có hiệu lực đối với Đan Mạch

Ngày 12/02/2019, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên dưới đây:Thông tri số SUA.3/Circ.44 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Công ước quốc tế về ngăn ngừa...

Công ước quốc tế về tái chế tàu an toàn và thân thiện với môi trường có hiệu lực với Hà Lan

Công ước quốc tế của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) về tái chế tàu an toàn và thân thiện với môi trường đã nhận được một sự thúc đẩy mạnh mẽ. Hà Lan đã trở thành quốc gia thứ tám trở thành thành...

Công ước về tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL65) góp phần tăng cường trao đổi thương mại tự do bằng tàu biển

Ngày 8/4/2019 là ngày có hiệu lực của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử theo Công ước FAL 65. Sửa đổi Công ước FAL 65 được thông qua vào năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2017. Các sửa đổi của...

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Bồ Đào Nha

Ngày 08/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1/Circ.75 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại...

Costa Rica ký phê chuẩn công ước quốc tế vầ tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR-79)

Các kế hoạch tìm kiếm và cứu hộ quốc tế là rất quan trọng, do đó, bất kể tai nạn xảy ra ở đâu, việc giải cứu những người gặp nạn trên biển có thể được phối hợp thành công. Việc phê chuẩn và...

Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973 được sửa đổi theo Nghị định thư 1978 (Phụ lục IV), có hiệu lực từ ngày 16/4/2019 đối với Iceland

Ngày 18/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gứi các Quốc gia thành viên Thông tri số PMP.1/Circ.218 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973...

Tổng thư ký IMO kêu gọi tất cả các bên tham gia trên tàu giảm khí thải nhà kính

Tổng thư ký IMO Kitack Lim đã kêu gọi các quốc gia thành viên và toàn bộ lĩnh vực hàng hải bao gồm vận tải và cảng, tham gia để đạt được tham vọng trong chiến lược ban đầu của IMO về giảm phát thải...

Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực đối với Qatar

Ngày 15/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các quốc gia thành viên Thông tri số LL.10/Circ.77 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước về mạn khô...

Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển 1974, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 28/02/2019 đối với Togo.

Ngày 29/11/2018, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PSLS.6/Circ.80 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước an toàn sinh mạng...

Người đi biển, công nghệ và tự động hóa - thách thức quản lý trong tương lai

Người đi biển, công nghệ và tự động hóa - thách thức quản lý trong tương laiTổng thư ký IMO Kitack Lim đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét các tiêu chuẩn về đào tạo của thuyền viên ...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22842280
    • Online: 196