CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
1 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 2
2 Công bố thông báo hàng hải lần đầu về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước sau khi xây dưng, nạo vét duy tu, cải tạo, nâng cấp Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
3 Công bố thông báo hàng hải lần đầu về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước sau khi xây dưng, nạo vét duy tu, cải tạo, nâng cấp Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 2
4 Công bố thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên luồng hàng hải Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 2
5 Công bố thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên luồng hàng hải Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 2
6 Công bố thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
7 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
8 Công bố thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
9 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
10 Công bố thông báo hàng hải về việc thay đổi đặc tính, tạm ngừng, phục hồi, chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
11 Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
12 Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
13 Công bố thông báo hàng hải về thiết lập mới báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
14 Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
15 Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 3

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại :    +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng cộng: 1385234
    • Đang online: 51