CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Ngày ban hành: 
31/03/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
31/03/2020
Số hiệu: 
16/CT-TTg
Người ký: 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2238190
    • Online: 136