CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó Số: 600/CHHVN-TCCB 26/02/2015 Công văn điều hành Về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về số lượng cấp phó
Quyết định về việc hướng dẫn "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Hàng hải" Số: 129/QĐ-CHHVN 12/02/2015 Công văn điều hành Quyết định về việc hướng dẫn "Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Hàng hải"
Quyết định về việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Hàng hải Số: 130/QĐ-CHHVN 12/02/2015 Công văn điều hành Quyết định về việc hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Hàng hải
Về việc nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015 Số: 479/CHHVN-TTCHH 10/02/2015 Công văn điều hành Về việc nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015
Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Số: 500/CHHVN-TCCB 11/02/2015 Công văn điều hành Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Về việc tình hình diễn biến của cướp biển và cướp có vũ trang tấn công tàu dầu tại khu vực Đông Nam Á Số: 458/CHHVN-AT&ANHH 09/02/2015 Công văn điều hành Về việc tình hình diễn biến của cướp biển và cướp có vũ trang tấn công tàu dầu tại khu vực Đông Nam Á
Về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hàng hải Số: 426/CHHVN-VTDVHH 04/02/2015 Công văn điều hành Về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hàng hải
Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2014 Số: 408/CHHVN-TCCB 03/02/2015 Công văn điều hành Về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2014
Về việc kiểm tra tàu biển Số: 357/CHHVN-ATANHH 28/01/2015 Công văn điều hành Về việc kiểm tra tàu biển
Về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-BGTVT về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ Số: 175/CHHVN-TCCB 16/01/2015 Công văn điều hành Về việc thực hiện Chỉ thị 32/CT-BGTVT về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2145317
    • Online: 563