12/04/2024

Vào ngày (11/4/2023), tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang chủ trì buổi gặp mặt và trao quyết định tuyển dụng, phân công công chức mới về làm việc tại các tổ chức giúp việc Cục trưởng.