04/05/2024

Chiều ngày 03/5/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 (mở rộng) sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ và các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ; các đồng chí cán bộ chuyên trách cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ GTVT...

Đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá: 4 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, xung đột chính trị xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Ở trong nước dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã nỗ lực, tập trung thực hiện nhiệm vụ trên mọi mặt công tác, quán triệt phương châm hành động “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”; chấp hành, thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương.

“Toàn Đảng bộ Bộ GTVT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I/2024” - Đồng chí Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, hầu hết các mặt công tác trong quý I năm 2024 của ngành GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết: hầu hết các mặt công tác trong quý I năm 2024 của ngành GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đâng trực thuộc triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện tốt hội nghị trực tuyến kết nối với Đảng ủy Khối đến các điểm cầu ở cơ sở trong Đảng bộ Bộ về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nghị quyết, kết luận, quy định... của Trung ương và Đảng ủy Khối đến các tổ chức đảng và cản bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch; nhất là công tác nắm tình hình chính trị tư tướng, dư luận xã hội. Thực hiện có hiệu quả việc tham gia ý kiến về công tác tổ chức cản bộ với Ban Cán sự đáng Bộ theo thẩm quyền, phân cấp quản lý.

Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và xây dựng, ban hành các nghị quyết để triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và một số nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo các quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, ngoài việc nghiên cứu, thảo luận vào nội dung của 02 Báo cáo và 01 dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành về kết quả đạt được trong quý I/2024, những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của Đảng bộ Bộ GTVT, nhất là những kết quả nổi bật và một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Hội nghị còn thực hiện các nội dung về công tác cán bộ cấp ủy, nhất là việc thực hiện quy trình kiện toàn bổ sung cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong Đảng bộ Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá: Năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác, được nhân dân ghi nhận, các bộ, ngành đánh giá cao. Điều này thể hiện sự đoàn kết giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ, giữa cấp trên với cấp dưới, đặc biệt sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Các đồng chí cần phát huy tinh thần này.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh đến nhiệm vụ trong thời gian tới với việc chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đòi hỏi việc triển khai báo cáo từ cấp cơ sở; Đảng ủy Bộ GTVT đã triển khai toàn diện trên các mặt công tác, đặc biệt là triển khai nghiêm túc cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các văn bản, chỉ thị của Đảng ủy Khối...

Đồng chí Nguyễn Đức Minh đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tập trung công tác kiện toàn bộ máy từ cấp cơ sở, đặt biệt là công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát cùng với đó là quan tâm, chú trọng công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể, phát huy dân chủ…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí đại biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đồng chí, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác trong quý II năm 2024 đã đề ra:

Thứ nhất: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ cần tập trung cao độ, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để khẩn trương thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quý II năm 2024 của Bộ GTVT.

Thứ hai: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Đảng ủy Khối về “Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối”. Tăng cường công tác nắm tình hình, định hướng công tác tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ.

Thứ ba: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát, bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và công tác kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra theo quy định. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện cập nhật, đồng bộ Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0; triển khai vận hành Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ Bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, công tác phát triển đảng viên, quản lý cán bộ, đảng viên.

Thứ tư: Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc chủ động triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2024 của đảng ủy, ủy ban kiểm tra và các chi bộ trực thuộc.

Thứ năm: Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức các phong trào thi đua; vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác dân vận của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 của Đoàn Bộ, đảm bảo hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra; nhất là việc tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/ĐU, ngày 20/7/2021 của Đảng ủy Bộ về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên, giai đoạn 2021-2025”.

“Sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác của mình, tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024” - đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị.

https://mt.gov.vn/

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22840915
    • Online: 142