17/04/2024

Sáng ngày 04/4 vừa qua, Bà Trần Thị Tuyết Mai Anh, Trưởng phòng HTQT-IMO, Phó Chủ tịch Nhóm công tác chuyên gia hàng hải APEC (MEG) đồng chủ trì Cuộc họp trực tuyến Nhóm chuyên gia hàng hải APEC với chủ đề “Hỗ trợ nhận diện và tích hợp các công nghệ, dịch vụ hàng hải thông minh và bền vững”.

MEG là một trong bốn nhóm chuyên gia chuyên ngành do Nhóm công tác giao thông vận tải APEC (TPTWG) thành lập. Mục tiêu của MEG nhằm thúc đẩy môi trường hoạt động hiệu quả, an toàn, an ninh và cạnh tranh cho vận tải biển, nâng cao năng lực của các cảng bằng cách nâng cao hiệu quả của các cảng và các hoạt động liên quan trong khu vực APEC, để hỗ trợ các nền kinh tế thành viên phát triển và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực APEC, nhằm đạt được sự phát triển và vận hành thân thiện với môi trường.

Cuộc họp với sự tham gia của khoảng 100 điểm cầu tại các nền kinh tế thành viên. Ngoài điểm cầu chính tại trụ sở Cục Hàng hải Việt Nam, các cảng vụ hàng hải, các cơ quan, đơn vị liên quan của Việt Nam cũng tham dự Cuộc họp như Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Cao đẳng Hàng hải I, II.

Cuộc họp chủ đề ngày 04/4 vừa qua tập trung lắng nghe và thảo luận về các cập nhật chính sách cũng như các công nghệ mới nổi hướng tới phát triển bền vững, tiêu biểu như: các quy định, hướng dẫn mới nhất của IMO về an ninh an toàn hàng hải; hiện trạng ứng dụng Hệ thống một cửa hàng hải (Maritime Single Window) của Malaysia; định hướng và các giải pháp bền vững của cảng Tuas (Singapore); Công nghệ và các thử nghiệm tàu tự hành của Nga…

Đại biểu tham dự Cuộc họp cũng ghi nhận những chia sẻ của Việt Nam về những cập nhật mới nhất liên quan đến chính sách cảng xanh do đại diện Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Bên cạnh đó, đại diện của Mạng lưới thuyền viên chuyên nghiệp APEC (APEC SEN) và Mạng lưới cảng biển APEC (APSN) cũng đã có cơ hội để trình bày về kết quả hoạt động của tổ chức trong thời gian vừa qua cũng như kế hoạch các hoạt động trong năm 2024 và kêu gọi các nền kinh tế thành viên tích cực tham gia vào các hoạt động này.

Các nền kinh tế thành viên tham dự Cuộc họp đánh giá cao sự chuẩn bị của lãnh đạo Nhóm công tác chuyên gia hàng hải về chủ đề và các nội dung chi tiết được chia sẻ tại Cuộc họp.

Do thời gian có hạn, còn rất nhiều câu hỏi chưa được thảo luận để các báo cáo viên giải đáp triệt để, bà Mai Anh, Phó Chủ tịch MEG đề nghị Ban thư ký MEG gửi phần trả lời của các báo cáo viên đến tất cả các nền kinh tế thành viên.

Chia sẻ tại Cuộc họp, bà Trần Thị Tuyết Mai Anh, Trưởng phòng HTQT-IMO, Phó Chủ tịch Nhóm công tác chuyên gia hàng hải APEC (MEG) khẳng định Cục Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào công tác của MEG, phối hợp xây dựng kế hoạch, các chủ đề nghiên cứu, hoạt động cho năm 2024, chủ trì/đồng chủ trì các cuộc họp, hội thảo chuyên đề, thể hiện vai trò dẫn dắt Nhóm công tác, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ hàng hải và vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Một số hình ảnh tại Cuộc họp