Dự án được Bộ KHĐT và Bộ TC thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn tại văn bản số 3720/BC-BKHĐT ngày 04/6/2018 và văn bản số 5819/BTC-TCDN ngày 21/5/2018. Dự án được Bộ GTVT phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 1348/QĐ-BGTVT ngày 27/6/2018. Cục HHVN đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 111/QĐ-CHHVN ngày 28/01/2019. Dự án do Cục HHVN được giao làm Chủ đầu tư, nội dung và quy mô đầu tư dự án như sau:
+ Mục tiêu: Nạo vét tuyến luồng (trong đó có tuyến vận tải từ bờ ra đảo Phan Thiết - Phú Quý) cho tàu biển trọng tải đến 1.000DWT đầy tải ra, vào cảng biển Phan Thiết an toàn, thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Phú Quý tỉnh và Bình Thuận.
+ Quy mô đầu tư: Nạo vét luồng tàu theo điều kiện hành hải lợi dụng mực nước thủy triều. Mực nước chạy tàu đáp ứng cho tàu khách với tần suất khai thác P=97% và tàu hàng trọng tải đến 1.000DWT với tần suất khai thác P≥ 70%.
+ Chuẩn tắc nạo vét luồng hàng hải: B=45m; H=-3,7m (hệ Hải đồ).
+ Thời gian thực hiện: Năm 2018÷2020.
- Tình hình thực hiện dự án:
+ Cục HHVN đã lựa chọn nhà thầu một số gói thầu chuẩn bị đầu tư dự án: Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty CP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải – Chi nhánh Hồ Chí Minh; nhà thầu tư vấn thẩm tra là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng và hàng hải thương mại; nhà thầu tư vấn giám sát khảo sát địa hình là Công ty CP Tư vấn Xây dựng thương mại Hoàng Hà; nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là Công ty CP Tư vấn XD và môi trường miền Nam; ủy thác công tác quản lý dự án cho Ban QLDA Hàng hải.
- Cục HHVN đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 111/QĐ-CHHVN ngày 28/01/2019, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thực hiện dự án tại Quyết định số 157/QĐ-CHHVN ngày 15/02/2019, lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 255/QĐ-CHHVN ngày 25/02/2019.
- Kế hoạch thực hiện năm 2019:
+ Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong tháng 03 năm 2019;
+ Tổ chức mời thầu, lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: rà phá bom mìn, thi công nạo vét, tư vấn giám sát thi công nạo vét tuyến luồng, bảo hiểm công trình,... từ tháng 04 năm 2019;

+ Tổ chức thi công và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trước tháng 07 năm 2019.

+ Lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, báo cáo kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong tháng 12 năm 2019.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22996586
    • Online: 299