CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
V/v Triển khai nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước lao động Hàng hải (MLC 2006) 658/CHHVN-VTDVHH 01/03/2017 Công văn điều hành
V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020 4413/CHHVN-TCCB 07/11/2016 Công văn điều hành
V/v góp ý kiến đối với 04 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia V/v góp ý kiến đối với 04 dự thảo Quy chuẩn kỹ thu 21/10/2016 Công văn điều hành
V.v triển khai các văn bản QPPL liên quan đến tài nguyên môi trường biển, hải đảo, biến đổi khí hậu. 3189/CHHVN-KHCNMT 15/08/2016 Công văn điều hành
V/v triển khai QĐ số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc 3190/CHHVN-KHCNMT 15/08/2016 Công văn điều hành
V/v hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành hàng hải 2839/CHHVN-VTDVHH 20/07/2016 Công văn điều hành
V/v Tham gia ý kiến về Dự thảo Nghị định đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. 2830/CHHVN-KHĐT 19/07/2016 Công văn điều hành
V/v hướng dẫn việc tuân thủ quy định sửa đổi bổ sung Chương VI/2 của Công ước quốc tế về an ninh sinh mạng con người trên biển, 1974 2428/CHHVN-VTDVHH 17/06/2016 Công văn điều hành
V/v: chủ động xử lý các vụ việc báo chí phản ánh 5509/BGTVT-VP 23/05/2016 Công văn điều hành
V/v báo cáo giá chấp hành biện pháp bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công-te-nơ khu vực cảng biển CM-TV, tỉnh BR-VT 1822/CHHVN-VTDVHH 09/05/2016 Công văn điều hành

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2144946
    • Online: 549