09/07/2020

Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 diễn ra chiều nay (09/7).

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Cục Hàng hải Việt Nam 

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam; các đồng chí Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam: Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đình Việt và Hoàng Hồng Giang; lãnh đạo, chuyên viên các Vụ, Cục thuộc Bộ GTVT; đại diện các Hiệp hội, Tổng công ty, đơn vị đào tạo lĩnh vực Hàng hải; cùng toàn thể lãnh đạo các phòng tham mưu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cơ quan đoàn thể của Cục Hàng hải Việt Nam.

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng chí Lê Thanh Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 1268/QĐ-BGTVT ngày 30/6/2020 của Bộ GTVT về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Sang giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam kể từ ngày 09/7/2020.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công trao Quyết định bổ nhiệm lại Cục trưởng Cục HHVN

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Văn Công - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT chúc mừng Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang sau một nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT. Thứ trưởng Nguyễn Văn Công bày tỏ sự tin tưởng, đồng chí Nguyễn Xuân Sang sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Cục Hàng hải Việt Nam để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tạo dấu ấn hơn nữa với sự nghiệp phát triển hàng hải, kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng biển đảo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trân trọng cảm ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ GTVT đã quan tâm, tin tưởng và ủng hộ; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam đã tín nhiệm, đoàn kết và nỗ lực trong nhiệm kỳ vừa qua. Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang cho biết, trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ GTVT giao phó.

Bên lề Hội nghị, Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn GTVT đã hỗ trợ 92 triệu đồng cho các gia đình công chức, viên chức, người lao động ngành Hàng hải có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Công đoàn ngành Đỗ Nga Việt trao tặng hỗ trợ

Thực hiện nghiêm kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt hành động 

Báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Hoàng Hồng Giang - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, với sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao, hiệu quả của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ GTVT, các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Hàng hải đã thực hiện nghiêm kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang trình bày báo cáo tại Hội nghị 

Cụ thể, công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản QPPL, Đề án, quy hoạch, chiến lược và tổ chức triển khai thực hiện luôn được Cục Hàng hải Việt Nam quan tâm, chú trọng; đã hoàn thành 100% các văn bản QPPL theo chương trình kế hoạch, chất lượng các văn bản được nâng cao. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được toàn ngành chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả; góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra bão lũ, tai nạn hàng hải. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ; từng bước tinh gọn bộ máy, cải cách chế độ tiền lương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả như: triển khai dịch vụ công trực tuyến, thủ tục điện tử cho tàu thuyền trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia; thực hiện kết nối, gửi - nhận, xử lý văn bản trên trục liên thông văn bản quốc gia...

"Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 được toàn ngành Hàng hải triển khai quyết liệt, hiệu quả. Cục Hàng hải Việt Nam đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải; bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19. Đặc biệt, hàng hải tiếp tục duy trì hoạt động vận tải, sản lượng hàng hoá tăng trưởng trong điều kiện hầu hết các nước đóng cửa cảng” - Phó Cục trưởng Hoàng Hồng Giang cho biết.

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Về công tác quản lý chuyên ngành, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cơ bản thống nhất với báo cáo vừa trình bày của lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam. Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực hàng hải tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng; lĩnh vực cảng biển có nhiều chuyển biến; hoạt động logistic sôi động hơn; mảng quy hoạch, đề án được triển khai tích cực; nạo vét duy tu hàng hải được triển khai quyết liệt, đã phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Liên quan đến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quan trọng nhất là xây dựng triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Về công tác quy hoạch, đề án, khẩn trương thông qua báo cáo đầu kỳ; khảo sát và triển khai đúng kế hoạch. Các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nạo vét duy tu phấn đấu đảm bảo tiến độ, khắc phục khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vừa qua…” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Công giao nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng lưu ý triển khai Chương trình hành động đối với Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một đề án hết sức quan trọng, xuyên suốt hoạt động của ngành Hàng hải.

Tiếp thu toàn diện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang cho biết, những kết quả đạt được trong công tác Đảng và hoạt động quản lý Nhà nước chuyên ngành Hàng hải là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ GTVT; sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của các cơ quan tham mưu Bộ GTVT, các cơ quan Trung ương và địa phương có liên quan; sự ủng hộ, truyền thông của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành; sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang phát biểu tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT

“Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, tôi xin được tiếp thu toàn diện các chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí trong thời gian tới. Tập thể lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam xin hứa, sẽ nghiêm túc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ; phát huy thành tích đã đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020” - Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang khẳng định.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018-2019

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã trao tặng huy hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2017-2020 cho bà Phạm Thị Nga và ông Nguyễn Quốc Thụy.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công trao tặng huy hiệu cho các cá nhân

Cũng tại Hội nghị, 19 tập thể và 26 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018-2019; 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chương trình đánh giá việc thực hiện các điều ước của IMO được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT; 25 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được trao tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

Trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc 

Trong khuôn khổ Hội nghị, dưới sự điều hành của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng, các đại biểu đã được nghe tham luận của các phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc Cục liên quan đến công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực hàng hải, như: “Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hàng hải” - Đồng chí Trần Công Sáng, Bí thư Chi bộ Pháp chế; “Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thuyền viên trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19” - Đồng chí Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. HCM; “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Quảng Ninh” - Đồng chí Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh./.

Bí thư Chi bộ Pháp chế Trần Công Sáng tham luận tại Hội nghị

Ngọc Hân 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :4501016
    • Online: 85