CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm

Ngày 30/6/2011, hội nghị Sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam diễn ra tại Đài Thông tin Duyên hải Bến Thuỷ, thị xã Cửa Lò - Nghệ an. Năm 2011 là năm đầu...

Trường Cao đẳng Hàng hải 1 tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng KHCN cho HSSV

Thực hiện chương trình hoạt động khoa học năm 2011 trong đó có việc đẩy mạnh hỗ trợ HSSV tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ, tối ngày 25/5/2011 Trường Cao đẳng Hàng hải 1 đã tổ chức khai giảng...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2202203
    • Online: 192