CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Ngày ban hành: 
26/07/2018
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
26/07/2018
Số hiệu: 
2907/CHHVN-VTDVHH
Người ký: 
Bùi Thiên Thu

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2136421
    • Online: 203