CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Ngày ban hành: 
07/03/2019
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 
07/03/2019
Số hiệu: 
646/CHHVN-VTDVHH
Người ký: 
Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang
Tài liệu đính kèm: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2201521
    • Online: 173