CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort descending
61 Tổng kho xăng dầu Nhà Bè 15/09/2017 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
62 Công ty TNHH Cảng Hải An 01/01/2017 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
63 Công ty CP Cảng Quảng Bình 01/10/2017 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
64 Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào 01/09/2017 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
65 Công ty Cổ phần xăng Dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế 01/01/2017 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
66 Công ty Cổ phần cảng Chân Mây 01/01/2017 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
67 Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt - Lào 01/09/2017 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
68 Công ty TNHH Thiên Tài 01/09/2017 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
69 Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao - Cảng TRANSVINA 01/01/2017 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
70 Công ty TNHH Dầu khí Đài Hải 01/01/2017 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
71 Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ 24/08/2017 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
72 Công ty Cổ phần cảng Dịch vụ dầu khí Đình Vũ - Tàu Lai 24/08/2017 Khu vực I Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
73 Công ty TNHH Đại Sơn 21/08/2017 Khu vực I Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
74 Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải cảng Hải Phòng 21/08/2017 Khu vực I Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
75 Công ty Cổ phần CMA CGM Việt Nam (CMA) 15/09/2017 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2137393
    • Online: 192