CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

STT Tên doanh nghiệp Ngày niêm yết Nhóm doanh nghiệp Phân loạisort descending
16 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IV 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
17 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
18 Công ty Cổ phần CMA CGM Việt Nam 01/01/2019 Hãng tàu nước ngoài Giá dịch vụ vận chuyển và phụ thu ngoài giá
19 Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
20 Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
21 Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
22 Công ty Cảng Container Trung Tâm Sài Gòn 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
23 Công ty CP cảng Vũng Rô 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển
24 Công ty TNHH Hoa tiêu hàng hải khu vực V 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
25 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VI 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ hoa tiêu
26 Công ty Hoa tiêu Tân Cảng 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
27 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV VII 01/01/2019 Khu vực III Giá dịch vụ hoa tiêu
28 Công ty CP Cảng Hải Phòng 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ bốc dỡ Container tại cảng biển
29 Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long 01/01/2019 Khu vực I Giá dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo tại cảng biển
30 Công ty CP tàu lai cảng Đà Nẵng 01/01/2019 Khu vực II Giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2137995
    • Online: 212