CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2004 có hiệu lực từ ngày 17/12/2018 đối với Cộng hòa Togo

Ngày 24/9/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số BWM.1/Circ.58 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng...

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hướng dẫn các Quốc gia tổ chức ngày hàng hải Thế giới năm 2018

Các hướng dẫn kèm theo để các Quốc gia thành viên IMO tiến hành tổ chức nhân ngày hàng hải thế giới năm 2018 (gửi theo file đính kèm).

Sửa đổi Công ước Marpol 73/78

Nội dung cụ thể:1 .1 Phụ lục nhỏ II, Phụ lục I, Công ước MARPOL (Mẫu B Bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Dầu Quốc tế) được nêu tại phụ lục 1;.2 Phụ lục V Công ước MARPOL (các chất HME và Mẫu...

Các sửa đổi liên quan đến Công ước Solas 74/78

Cụ thể sửa đổi:- Sửa đổi Bộ luật quốc tế về Các Hệ thống An toàn Phòng cháy (Bộ luật FSS), - Sửa đổi Bộ luật Quốc tế về Kết cấu và Trang Thiết bị cho các Tàu chở Khí hoá lỏng số lượng lớn (Bộ luật...

Các sửa đổi liên quan đến Công ước STCW 74/78

Nội dung chi tiết được gửi theo file đính kèm.

Báo cáo của Ủy ban an toàn hàng hải của IMO tại kỳ họp thứ 98

Nội dung được gửi theo tài liệu đính kèm. Cụ thể như sau:+ Chính phủ ký kết Công ước SOLAS năm 1974 đã được mời xem xét và thông qua các sửa đổi được đề xuất:.1 chương II-1, II-2 và III và phụ mục ...

Báo cáo của Ủy ban pháp lý của IMO tại kỳ họp thứ 104

Nội dung được gửi theo file đính kèm. Các nội dung nổi bật dưới đây:1. Cung cấp các bảo đảm tài chính trong trường hợp thuyền viên bị bỏ rơi và trách nhiệm của chủ sở hữu tàu đối với các khiếu nại...

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN TẠO THUẬN LỢI CỦA IMO TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 41 TỪ NGÀY 4-7//2017

Nội dung chi tiết được gửi kèm theo file đính kèm, bao gồm nội dung chương trình nghị sự, các phụ lục và các chủ đề đã, đang và sẽ được thông qua nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2200703
    • Online: 122