CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME ADMINISTRATION

Sửa đổi hệ thống phân luồng tại eo biển Gibraltar, ngoài khơi bán đảo Chengshan Jiao (Trung Quốc) và vùng biển Friesland (Hà Lan)

Thông tri số COLREG.2/Circ.66 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Sửa đổi hệ thống phân luồng tại eo biển Gibraltar, ngoài khơi bán đảo Chengshan Jiao (Trung Quốc) và vùng biển Friesland...

Hướng dẫn thiết kế, chế tạo, kiểm tra và phê duyệt thiết bị giám sát nước di động cho tàu có thiết kế để chở container trên boong từ năm tầng trở lên

Thông tri số MSC.1/Circ.1472 ngày 29/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Hướng dẫn thiết kế, chế tạo, kiểm tra và phê duyệt thiết bị giám sát nước di động cho tàu có thiết kế để chở container trên...

Các phụ lục III, IV và V của Công ước MARPOL 73/78

Các Thông tri số PMP.6/Circ.71, PMP.1/Circ.203 và PMP.5/Circ.80 ngày 08/01/2015 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Công nhận của IMO đối với những chấp thuận của Việt Nam gia nhập các Phụ lục III, IV và...

Hướng dẫn sửa đổi về phương thức quản lý tốt nhất đối với việc loại bỏ lớp phủ bề mặt chống hà từ tàu

Thông tri số LC-LP.1/Circ.31/Rev.1 ngày 02/12/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Hướng dẫn sửa đổi về phương thức quản lý tốt nhất đối với việc loại bỏ lớp phủ bề mặt chống hà từ tàu

Hướng dẫn sử dụng Giấy chứng nhận điện tử

Thông tri số Fal.5/Circ.39/Rev.1 ngày 07/10/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Hướng dẫn sử dụng Giấy chứng nhận điện tử"

Hướng dẫn tạm thời 2013 về xác định công suất đẩy tối thiểu

Thông tri số MEPC.1/Circ.850 ngày 17/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Hướng dẫn tạm thời 2013 về xác định công suất đẩy tối thiểu để duy trì khả năng cơ động của tàu biển trong điều kiện bất...

Sửa đổi Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên (STCW) 1978

Thông tri số 3508 ngày 02/12/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Sửa đổi Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên (STCW) 1978"

Chỉ dẫn sửa đổi của IMO/IHO/WMO về Thông tin An toàn Hàng hải (MSI)

Thông tri số MSC.1/Circ.1310/Rev.1 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Chỉ dẫn sửa đổi của IMO/IHO/WMO về Thông tin An toàn Hàng hải (MSI)"

Hướng dẫn về bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa ô nhiễm không khí Quốc tế (IAPP)

Thông tri số MEPC.1/Circ.849 ngày 17/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Hướng dẫn về bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa ô nhiễm không khí Quốc tế (IAPP)"

Sửa đổi Công ước quốc tế về Đo dung tích tàu

Thông tri số TM.7/Circ.1 ngày 28/2/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc "Sửa đổi Công ước quốc tế về Đo dung tích tàu"

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)912439787

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :2145513
    • Online: 158