Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Miễn giảm giá dịch vụ container, lưu bãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu 646/CHHVN-VTDVHH 07/03/2019 Công văn điều hành
Tham gia ý kiến bản dịch ra tiếng Anh của Thông tư 08/2018/TT-BGTVT 599/CHHVN-PC 05/03/2019 Dự thảo văn bản Tham gia ý kiến bản dịch ra tiếng Anh của Thông tư 08/2018/TT-BGTVT
Địa chỉ gửi bài đăng tin website Cục Hàng hải Việt Nam Số 495/CHHVN-VP 25/02/2019 Thông báo Địa chỉ gửi bài đăng tin website Cục Hàng hải Việt Nam
Giải quyết thủ tục tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam - Campuchia. 587/CHHVN-VTDVHH 04/03/2019 Khác
Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2019 theo Quyết định số 2785/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải 2650QĐ-BGTVT ngày 10122018 và số 2785QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 Thông báo
Chuẩn bị nội dung làm việc với các Hiệp hội chuyên ngành 532/CHHVN-VTDVHH 27/02/2019 Khác
Danh mục các Thỏa thuận công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên theo Công ước STCW Danh mục các Thỏa thuận công nhận Giấy chứng nhận 21/02/2019 Khác DANH MỤC THOẢ THUẬN CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO THUYỀN...
Danh sách Hiệp định vận tải biển song phương Danh sách Hiệp định vận tải biển song phương 21/02/2019 Thông báo DANH MỤC 28 HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN ĐÃ KÝ KẾT TT Bên ký kết Ngày ký Nơi ký 1...
Giao nhiệm vụ tổng hợp dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính hàng năm 348/CHHVN-TC 01/02/2019 Khác
Một số lưu ý khi hạch toán kế toán theo tt số 107/2017/TT-BTC và lập bc tài chính, bc quyết toán năm, bc tài chính tổng hợp theo quy định mới 88/CHHVN-TC 09/01/2019 Khác

Pages

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 4500749
    • Online: 151