Cảng biển: 
Cảng biển Khánh Hoà

BẾN CẢNG ĐẦM MÔN- CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA
1. Thông tin cơ bản:
- Tên đơn vị khai thác cảng Công ty Cổ phần Khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa
- Địa chỉ đơn vị khai thác cảng 248 Thống Nhất, Phương Sơn, , Thành phố Nha Trang
- Số điện thoại liên hệ (0258) 3821283
- Vị trí bến cảng Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
- Công năng khai thác cảng Cầu cảng chuyên dụng hàng rời, quặng
- Diện tích bến cảng (ha) 7
- Năng lực thông qua của bến cảng (T/năm) 1.300.000
- Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Nha Trang
2. Thông số kỹ thuật:
- Cầu cảng Đầm Môn
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 30.000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 120

HOTLINES

Phone : +84-(0)24-37683191
                     +84-(0)912439787

Fax : +84-(0)24-37683058
Email : cuchhvn@vinamarine.gov.vn

MULTIMEDIA

LINKS

ACCESS ANALYTICS

    • Total visits: 5532555
    • Online: 77