Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
4167867
Đang online
1307
DANH SÁCH CẢNG BIỂN

PHỤ LỤC I

DANH MỤC PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN LOẠI I VÀ LOẠI II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19  tháng 11 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên cảng biển

Phân loại cảng biển

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Cảng biển Quảng Ninh

Cảng biển loại I

Quảng Ninh

2

Cảng biển Hải Phòng

Cảng biển loại IA

Hải Phòng

3

Cảng biển Hải Thịnh

Cảng biển loại II

Nam Định

4

Cảng biển Thái Bình

Cảng biển loại II

Thái Bình

5

Cảng biển Nghi Sơn

Cảng biển loại I

Thanh Hóa

6

Cảng biển Nghệ An

Cảng biển loại I

Nghệ An

7

Cảng biển Hà Tĩnh

Cảng biển loại I

Hà Tĩnh

8

Cảng biển Quảng Bình

Cảng biển loại II

Quảng Bình

9

Cảng biển Quảng Trị

Cảng biển loại II

Quảng Trị

10

Cảng biển Thừa Thiên Huế

Cảng biển loại I

Thừa Thiên Huế

11

Cảng biển Đà Nẵng

Cảng biển loại I

Đà Nẵng

12

Cảng biển Kỳ Hà

Cảng biển loại II

Quảng Nam

13

Cảng biển Dung Quất

Cảng biển loại I

Quảng Ngãi

14

Cảng biển Quy Nhơn

Cảng biển loại I

Bình Định

15

Cảng biển Vũng Rô

Cảng biển loại II

Phú Yên

16

Cảng biển Khánh Hoà

Cảng biển loại IA

Khánh Hoà

17

Cảng biển Cà Ná

Cảng biển loại II

Ninh Thuận

18

Cảng biển Bình Thuận

Cảng biển loại II

Bình Thuận

19

Cảng biển TP. Hồ Chí Minh

Cảng biển loại I

TP. Hồ Chí Minh

20

Cảng biển Vũng Tàu

Cảng biển loại IA

Bà Rịa - Vũng Tàu

21

Cảng biển Đồng Nai

Cảng biển loại I

Đồng Nai

22

Cảng biển Bình Dương

Cảng biển loại II

Bình Dương

23

Cảng biển Tiền Giang

Cảng biển loại II

Tiền Giang

24

Cảng biển Bến Tre

Cảng biển loại II

Bến Tre

25

Cảng biển Đồng Tháp

Cảng biển loại II

Đồng Tháp

26

Cảng biển Cần Thơ

Cảng biển loại I

Cần Thơ

27

Cảng biển An Giang

Cảng biển loại II

An Giang

28

Cảng biển Vĩnh Long

Cảng biển loại II

Vĩnh Long

29

Cảng biển Năm Căn

Cảng biển loại II

Cà Mau

30

Cảng biển Kiên Giang

Cảng biển loại II

Kiên Giang

31

Cảng biển Trà Vinh

Cảng biển loại II

Trà Vinh

PHỤ LỤC II

DANH MỤC PHÂN LOẠI CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19  tháng 11 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên cảng biển

Phân loại cảng biển

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Hồng Ngọc

Cảng biển loại III

Bình Thuận

2

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sư Tử Đen

Cảng biển loại III

Bình Thuận

3

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sử Tử Vàng

Cảng biển loại III

Bình Thuận

4

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Rồng Đôi

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

5

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Rạng Đông

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

6

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Lan Tây

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

7

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Đại Hùng

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

8

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chí Linh

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

9

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Ba Vì

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

10

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Vietsopetro 01

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

11

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

12

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng

Cảng biển loại III

Bà Rịa – Vũng Tàu

13

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc

Cảng biển loại III

Cà Mau

 


Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ