Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3894777
+84-(0)0913879145
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
920365
Đang online
859
TIN HOẠT ĐỘNG CỤC HHVN
Cục Hàng hải tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW 11 khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW (23/12/2019)

Sáng 20/12, đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp.


 

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì Hội nghị


Tham dự Hội nghị, còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy; các đồng chí Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tham dự trực tiếp và trực tuyến tại 31 điểm cầu trên khắp cả nước.

 

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã phổ biến các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 11, khóa XII và triển khai các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng "Chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".


 

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang phổ biến các nội dung tại Hội nghị 


Theo đó, Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 07/10 đến ngày 13/10/2019, đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành; thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện Ngân sách Nhà nước; xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản và bầu bổ sung 04 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

 

Liên quan đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang cho biết, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã có báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, quy trình chuẩn bị và bầu cử Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên; hồ sơ nhân sự giới thiệu cấp ủy và công tác xem xét Kết luận tiêu chuẩn chính trị cũng được ông Đinh Văn Thắng thông tin cho các đại biểu tham dự.


 

Đồng chí Đinh Văn Thắng báo cáo tại Hội nghị

 

Trong khuôn khổ của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương - Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam đã thông qua nội dung xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội; chương trình, kịch bản Đại hội và tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp cũng như công tác tài chính của Đại hội.


 

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phương trình bày tại Hội nghị

 

Sáng cùng ngày, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục và Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã thực hiện Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Cục Hàng hải Việt Nam./.

 

Văn phòng Cục

 

 

Tin khác
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ