Đường dây nóng
Cục Hàng hải Việt Nam
Điện thoại
+84-(0)24-37683191
+84-(0)912439787
Fax
+84-(0)24-37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ninh
Điện thoại
+84-(0)203-3828076
+84-(0)913265613
Email
cangvu.qnh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hải Phòng
Điện thoại
+84-(0)225-3842682
+84-(0)912386222
Email
cangvu.hpg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thái Bình
Điện thoại
+84-(0)227-3853202
+84-(0)981853202
Email
cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nam Định
Điện thoại
+84-(0)228-3876095
+84-(0)962224468
Email
cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Thanh Hóa
Điện thoại
+84-(0)237-3722265
+84-(0)912439167
Email
cangvu.tha@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nghệ An
Điện thoại
+84-(0)238-3855322
+84-(0)988845268
Email
cangvu.nan@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Hà Tĩnh
Điện thoại
+84-(0)239-3868823
+84-(0)913294485
Email
cangvu.hth@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Bình
Điện thoại
+84-(0)232-3866583
+84-(0)912723994
Email
cangvu.qbh@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Trị
Điện thoại
+84-(0)233-3824292
+84-(0)903594865
Email
cangvu.qti@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đà Nẵng
Điện thoại
+84-(0)236-38921464
+84-(0)913492885
Email
cangvu.dng@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Nam
Điện thoại
+84-(0)235-3551333
+84-(0)913476767
Email
cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quảng Ngãi
Điện thoại
+84-(0)255-3610598
+84-(0)903500746
Email
cangvu.qni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Quy Nhơn
Điện thoại
+84-(0)256-3891809
+84-(0)903511958
Email
cangvu.qnn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Nha Trang
Điện thoại
+84-(0)258-3590050
+84-(0)913416278
Email
cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Bình Thuận
Điện thoại
+84-(0)252-3822353
+84-(0)915051838
Email
cangvu.btn@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Nai
Điện thoại
+84-(0)251-3835272
+84-(0)913801862
Email
cangvu.dni@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH TP HCM
Điện thoại
+84-(0)28-39404151
+84-(0)934578999
Email
cangvu.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Mỹ Tho
Điện thoại
+84-(0)273-3853004
+84-(0)913274738
Email
cangvu.mto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Đồng Tháp
Điện thoại
+84-(0)277-3891125
+84-(0)918002318
Email
cangvu.dtp@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH An Giang
Điện thoại
+84-(0)296-3831316
+84-(0)913128907
Email
cangvu.agg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cần Thơ
Điện thoại
+84-(0)292-3841696
+84-(0)918351985
Email
cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Kiên Giang
Điện thoại
+84-(0)297-3810386
+84-(0)989019979
Email
cangvu.kgg@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Cà Mau
Điện thoại
+84-(0)290-3828691
+84-(0)918036052
Email
cangvu.cmu@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại HP
Điện thoại
+84-(0)225-3836355
+84-(0)908243179
Email
cc.hpg@vinamarine.gov.vn
Chi cục HH tại TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-38295266
+84-(0)903753380
Email
cc.hcm@vinamarine.gov.vn
Cảng vụ HH Vũng Tàu
Điện thoại
+84-(0)254-3856270
+84-(0)254-3512811
+84-(0)918148252
Fax
+84-(0)254-3512810
Email
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn
Trường CĐHH I
Điện thoại
+84-(0)225-3766301
+84-(0)912542127
Email
cdhh1@hn.vnn.vn
Trường CĐNHH TPHCM
Điện thoại
+84-(0)28-62818696
+84-(0)942009333
Email
hmvc@cdhanghai.edu.vn
TT Thông tin ANHH
Điện thoại
+84-(0)24-37950482
+84-(0)977622766
Email
msic@vinamarine.gov.vn
TT PHTKCNHH
Điện thoại
+84-(0)24-37683050
+84-(0)913267601
Email
rescuevietnam@yahoo.com.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
2550252
Đang online
1349
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH > CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
STTTên thủ tục
1Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển
2Đăng ký lại tàu biển
3Cấp lại Sổ thuyền viên
4Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển
5Thủ tục trả lời về sự phù hợp quy hoạch cảng biển
6Thủ tục rời cảng, bến của tàu khách cao tốc
7Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền có tổng trọng tải từ 200 DWT trở xuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam
8Thủ tục đến cảng biển đối với tàu biển nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu vận chuyển chất phóng xạ
9Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển
10Tàu thuyền xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi
11Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh
12Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển
13Tàu thuyền nước ngoài quá cảnh
14Tàu thuyền nước ngoài đến cảng biển để thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển, huấn luyện, văn hóa, thể thao, xây dựng công trình biển, khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác về môi trường trong vùng biển Việt Nam
15Tàu thuyền nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi
16Phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải
17Đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi
18Đổi tên bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước đã được công bố
19Đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời
20Đặt tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi
21Đặt tên bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước
22Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo
23Công bố mở cảng biển
24Công bố mở bến cảng, cầu cảng và các khu nước, vùng nước
25Thủ tục tàu thuyền xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi (B-BGT-008512-TT)
26Thủ tục tàu thuyền nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi (B-BGT-008465-TT)
27Thủ tục Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh (B-BGT-008021-TT)
28Thủ tục Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển (B-BGT-006138-TT)
29Thủ tục công bố mở bến cảng, cầu cảng và các khu nước, vùng nước (B-BGT-005922-TT)
30Thủ tục công bố mở cảng biển (B-BGT-005868-TT)
31Thủ tục công bố đóng bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước
32Thủ tục công bố đóng cảng biển
33Thủ tục tàu thuyền nước ngoài đến cảng để thực hiện các hoạt động về nghiên cứu khoa học, nghề cá, cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm, lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cảng biển, huấn luyện, văn hóa, thể thao, xây dựng công trình biển, khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên và các hoạt động khác về môi trường trong vùng biển Việt Nam
34Thủ tục đến cảng biển đối với tàu biển nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu vận chuyển chất phóng xạ
35Thủ tục đề nghị thiết lập kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời
36Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải
37Thủ tục trước khi tiến hành xây dựng công trình cảng biển, bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải, luồng hàng hải.
38Thủ tục thông báo đưa công trình khác vào sử dụng
39Thủ tục xây dựng công trình khác trong vùng nước cảng biển
40Thủ tục cho tàu biển nước ngoài quá cảnh
41Thủ tục thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển
42Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch an ninh cảng biển
43Thủ tục xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển
44Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính
45Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi
46Trả lời về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển
47Thủ tục đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng
48Thủ tục tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài nhập cảnh vào cảng biển
Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ
Điểm báo