Đường dây nóng
Điện thoại
+84.4.37683065
Fax
+84.4.37683058
Email
cuchhvn@vinamarine.gov.vn
Sơ đồ đường đi
Thông kê truy cập
Số người truy cập
3017866
Đang online
2299
CHI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Chi Cục hàng hải tại thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: Số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Tel: (031) 3836355/3838119

Fax: (031) 3836119

Email: cc.hpg@vinamarine.gov.vn

Nhiệm vụ chủ yếu:

- Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng Cục HHVN, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành hàng hải ở khu vực phía Bắc.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục HHVN và hướng dẫn các đơn vị hàng hải trong khu vực thực hiện các quy định của Cục trưởng Cục HHVN, Bộ trưởng Bộ GTVT và Chính phủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo Cục trưởng Cục HHVN theo quy định.

- Thực hiện công tác hành chính, quản lý, bảo vệ, văn thư, lễ tân và phối hợp với Văn phòng cục HHVN để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Chi cục và việc tổ chức các hội nghị, hội thảo ở khu vực.

- Tổ chức quản lý, bảo quản tài sản của chi cục và bảo vệ cơ quan.

- Chăm lo đời sống tinh thần vật chất và thực hiện chính sách kinh tế xã hội cho CBCNV Chi cục.

- Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng Cục HHVN phối hợp với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và các ngành kinh tế tại khu vực để giải quyết những vấn đề có liên quan đến ngành tại khu vực.

Chi Cục hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 89 Pasteur – Phường Bến Nghé – Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 38292608

Fax: (08) 38224215

E-mail: cc.hcm@vinamarine.gov.vn

Nhiệm vụ chủ yếu:
- Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng Cục HHVN, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành hàng hải ở khu vực phía Nam.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn các đơn vị hàng hải trong khu vực thực hiện các quy định của Cục trưởng Cục HHVN, Bộ trưởng Bộ GTVT và Chính phủ.

- Thực hiện chế độ báo cáo Cục trưởng Cục HHVN theo quy định.

- Thực hiện công tác hành chính, quản lý, bảo vệ, văn thư, lễ tân và phối hợp với Văn phòng cục HHVN để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của Chi cục và việc tổ chức các hội nghị, hội thảo ở khu vực.

- Tổ chức quản lý, bảo quản tài sản của chi cục và bảo vệ cơ quan.

- Chăm lo đời sống tinh thần vật chất và thực hiện chính sách kinh tế xã hội cho CBCNV Chi cục.

- Theo sự uỷ quyền của Cục trưởng Cục HHVN phối hợp với các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và các ngành kinh tế tại khu vực để giải quyết những vấn đề có liên quan đến ngành tại khu vực.

14 CHHH(p1)

Văn bản mới ban hành
Thư viện ảnhĐầy đủ
Video sự kiệnĐầy đủ
Điểm báo